ŠPORTHOTEL  Nové Zámky SPORTHOTEL.NZA.sk SPORTHOTEL.NZA.sk ŠPORTHOTEL  Nové Zámky
NEPREHLIADNITE
NEPREHLIADNITE  - ubytovanie v Nových Zámkoch (ŠPORT HOTEL Nové Zámky)

K O N T A K T Y  :

Adresa :
ŠPORTHOTEL
Štadión  na Sihoti
940 65  Nové Zámky
Telefón - recepcia :
035/ 6 423 091
E - mail :
sporthotelnz@stonline.sk

R E Z E R V Á C I A    U B Y T O V A N I A

      Kontaktné údaje :
      ( údaje označené * sú povinné )
      ( podľa možností nepoužívajte diakritiku... )

      Meno* :
      Priezvisko* :
      E-mail* :
      Predmet :
      Telefón* :
      Fax :

      Počet izieb* :

      1-posteľová
      (so sprchou a WC)
1-posteľová
(turistická izba)
      2-posteľová
      (so sprchou a WC)
2-posteľová
(turistická izba)
      3-posteľová
      (so sprchou a WC)
3-posteľová
(turistická izba)

      Príjazd* :    

      Počet nocí* :      

      Potvrďte mi rezerváciu* :
      e-mailom telefonicky faxom

Poznámka :

UBYTOVANIE  v Nových Zámkoch - novozámocký hotel (ŠPORT HOTEL Nové Zámky)
REŠTAURÁCIA -  akcie v Nových Zámkoch - novozámocký hotel - (ŠPORT HOTEL Nové Zámky)
TERASA  - akcie v Nových Zámkoch - novozámocký hotel - (ŠPORT HOTEL Nové Zámky)
RECEPCIA - v Nových Zámkoch - novozámocký hotel - (ŠPORT HOTEL Nové Zámky)
OKOLIE + relax v Nových Zámkoch - novozámocký hotel - (ŠPORT HOTEL Nové Zámky)
materiály na tejto WEB stránke sú chránené autorským zákonom
©  ŠPORTHOTEL  Nové Zámky  2009-2020
WEB prevádzka + WEB design: NZA.sk + rašo (raso@NZA.sk)