ŠPORTHOTEL  Nové Zámky SPORTHOTEL.NZA.sk SPORTHOTEL.NZA.sk ŠPORTHOTEL  Nové Zámky
NEPREHLIADNITE
NEPREHLIADNITE  - ubytovanie v Nových Zámkoch (ŠPORT HOTEL Nové Zámky)

K O N T A K T Y  :

Adresa :
ŠPORTHOTEL
Štadión  na Sihoti
940 65  Nové Zámky
Telefón - recepcia :
035/ 6 423 091
E - mail :
sporthotelnz@stonline.sk

K D E    S M E    N A    M A P E
( KDE  NÁS  NÁJDETE )

      ŠPORTHOTEL sa nachádza 10 minút od železničnej a autobusovej
      stanice.
      Zo Štefánikovej ulice odbočíte na Tyršovu ulicu.  Je tam slepá ulica,
      ale cieľovej doprave je vjazd povolený.  Na konci Tyršovej ulice začína
      park Sihoť a uprostred parku sa nachádza štadión.  Vo dvore štadióna
      uvidíte budovu ŠPORTHOTELA.
      GPS navigáciu nastavte na Tyršovu ulicu.
      Od hlavných dopravných ťahov sú umiestnené žlté smerové tabule
      ŠPORTHOTELA.
MAPA - novozámocký hotel - (ŠPORT HOTEL Nové Zámky)
UBYTOVANIE  v Nových Zámkoch - novozámocký hotel (ŠPORT HOTEL Nové Zámky)
REŠTAURÁCIA -  akcie v Nových Zámkoch - novozámocký hotel - (ŠPORT HOTEL Nové Zámky)
TERASA  - akcie v Nových Zámkoch - novozámocký hotel - (ŠPORT HOTEL Nové Zámky)
RECEPCIA - v Nových Zámkoch - novozámocký hotel - (ŠPORT HOTEL Nové Zámky)
OKOLIE + relax v Nových Zámkoch - novozámocký hotel - (ŠPORT HOTEL Nové Zámky)
materiály na tejto WEB stránke sú chránené autorským zákonom
©  ŠPORTHOTEL  Nové Zámky  2009-2018
WEB prevádzka + WEB design: NZA.sk + rašo (raso@NZA.sk)